Žinios Discovery
/ Knowledge Discovery >> Žinios Discovery >> mokslas >> aplinkos mokslas >> žemės mokslas >> geologinė laiko skalė >>

Naujausi Epoch

Recent epocha
Naršyti straipsnį Naujausi epocha Naujausi epocha

Naujausi ( arba holoceno ,) epocha , ši geologinė amžiaus. Iš to išplaukia, kad pleistoceno epocha ir pradeda po paskutinio ledynmečio , maždaug prieš 10,000-11,000 metų . Su pleistoceno epochoje , ji sudaro kvartero periodo .